Ponudba


Tukaj lahko preverite našo ponudbo računovodski storitev :
- Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva:

       vinar_računovodske_storitve_check_1   knjigo prihodkov in odhodkov,
       vinar_računovodske_storitve_check_1   knjigo ostalih terjatev in obveznosti
       vinar_računovodske_storitve_check_1   evidenco pretokov med gospodinjstvom in podjetnikom

- Vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva:

       vinar_računovodske_storitve_check_1   kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige
       vinar_računovodske_storitve_check_1   vodenje davčne knjige prejetih in izdanih računov in avansov z DDV
       vinar_računovodske_storitve_check_1   vodenje registra osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
       vinar_računovodske_storitve_check_1   obračun plač
, regresov, avtorskih honorarjev,najemnih pogodb
       vinar_računovodske_storitve_check_1   spremljanje terjatev in obveznosti
       vinar_računovodske_storitve_check_1   fakturiranje
       vinar_računovodske_storitve_check_1   
obračun zamudnih obresti

       vinar_računovodske_storitve_check_1   sestavljanje Poročila o plačah zaposlenih (M4, M8)
       vinar_računovodske_storitve_check_1   sestavljanje letnih računovodskih izkazov
       vinar_računovodske_storitve_check_1   sodelovanje z davčnimi organi

V sodelovanju s podjetjema  J&B Računalniški inženiring Tolmin in COM-JUMA d.o.o. Žalec, vam ponujamo tudi programsko opremo za vodenje knjigovodstva.

In ker programska oprema potrebuje računalnik, vam nudimo prav tako nove ali rabljene računalnike, tiskalnike ter ostalo opremo