KAJ PONUJAMO ?

Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva:

vinar_računovodske_storitve_check_1   knjigo prihodkov in odhodkov

vinar_računovodske_storitve_check_1   knjigo ostalih terjatev in obveznosti

vinar_računovodske_storitve_check_1   evidenco pretokov med gospodinjstvom in podjetnikom

 Vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva:

vinar_računovodske_storitve_check_1   kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige

vinar_računovodske_storitve_check_1   vodenje davčne knjige prejetih in izdanih računov in avansov z DDV

vinar_računovodske_storitve_check_1   vodenje registra osnovnih sredstev z obračuni amortizacije

vinar_računovodske_storitve_check_1   obračun plač, regresov, avtorskih honorarjev,najemnih pogodb

vinar_računovodske_storitve_check_1   spremljanje terjatev in obveznosti

vinar_računovodske_storitve_check_1   fakturiranje

vinar_računovodske_storitve_check_1   obračun zamudnih obresti

vinar_računovodske_storitve_check_1   sestavljanje Poročila o plačah zaposlenih (M4, M8)

vinar_računovodske_storitve_check_1   sestavljanje letnih računovodskih izkazov

vinar_računovodske_storitve_check_1   sodelovanje z davčnimi organi

V sodelovanju s poslovnimi partnerji J&B Računalniški inženiring Tolmin in COM-JUMA d.o.o. Žalec, vam ponujamo tudi programsko opremo za vodenje knjigovodstva.

In ker programska oprema potrebuje računalnik, vam nudimo prav tako nove ali rabljene računalnike, tiskalnike ter ostalo opremo…